Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Δεν υπάρχει πια λόγος...Δεν υπάρχει πια λόγος...

(Απουσία ωφέλιμου λόγου) 
Ιστορία από το Γεροντικό 

«Πήγε κάποτε στον αββά Φήλικα 
ένας αδελφός, έχοντας μαζί του και μερικούς κοσμικούς. 

Παρακάλεσε λοιπόν τον αββά να τους πει ωφέλιμο λόγο. 
Ο γέροντας όμως σώπαινε. 

Ο αδελφός συνέχισε να τον παρακαλεί
ώρα πολλή, οπότε εκείνος τους είπε: 

Θέλετε ν΄ ακούσετε ψυχωφελή λόγο; 

– Ναι, αββά, αποκρίθηκαν. 

Δεν υπάρχει πια λόγος, είπε ο γέροντας.
Γιατί όταν οι αδελφοί ρωτούσαν τους γέροντες 
και έκαναν όσα εκείνοι τους συμβούλευαν, 
ο Θεός έδινε λόγο, 
για να ωφεληθούν εκείνοι που ρωτούσαν. 

Τώρα όμως επειδή ρωτάνε, αλλά δεν εφαρμόζουν όσα ακούνε, 
πήρε ο Θεός τη χάρη του λόγου από τους γέροντες.

Δεν βρίσκουν πια τι να πουν, 
γιατί δεν υπάρχει εργάτης της αρετής.

Όταν τον άκουσαν οι επισκέπτες, αναστέναξαν και είπαν: 

– Προσευχήσου για μας, αββά...»

Σχόλιο Λόγος Φωτός: Ὁ Άγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέει ὅτι «ἀρετή πού δέν ἀσκεῖται ἔµπρακτα, γρήγορα, κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν διαφόρων περιστάσεων, ἐξαφανίζεται». 

Ἐνάρετος λοιπόν δέν εἶναι ὁ θεωρητικός τῆς ἀρετῆς, ἀλλά ὁ ἐργάτης τῆς ἀρετῆς.
 
Ὄχι αὐτός πού µελετάει, µιλάει καί γράφει γιά τήν ἀρετή, ἀλλά αὐτός πού ταπεινά τηρεῖ τίς ἐντολές, δέν κάνει θόρυβο, συναισθάνεται τίς ἀδυναµίες του καί ζητάει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ...

Δεν υπάρχει πια λόγος...
(Απουσία ωφέλιμου λόγου)
Ιστορία από το Γεροντικό


Πηγή: isagiastriados.com