Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Ο μισός Ορθόδοξος ~ Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου


Ο μισός Ορθόδοξος
Ο πανεπίκαιρος λόγος του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου...


Γράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης:

‘’Μηδέν γάρ τέλειον εἶναι ὀρθόδοξον, ἀλλ’ ἐξ ἡμισείας, τόν τήν πίστην ὀρθήν οἰόμενον ἔχειν τοῖς δέ θείοις κανόσι μή ἀπευθυνόμενον’’.

Αυτός ο οποίος νομίζει ότι έχει Ορθόδοξο Πίστη, αλλά δεν βαδίζει σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, είναι μισός Ορθόδοξος.

‘’...τόν τήν πίστην ὀρθήν οἰόμενον ἔχειν’’. Δηλαδή, εκείνος που νομίζει ότι έχει Ορθόδοξο Πίστη, αλλά στην ουσία δεν την έχει. Και δεν την έχει, διότι απουσιάζει η συμφωνία των Ιερών Κανόνων.


(Ἐπιστολή 25. Νικηφόρῳ Πατριάρχῃ, Φατοῦρος σε. 68, στίχ. 11, P.G. 99,988C)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...