Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Ένας Αυτοκράτορας που έγινε Άγιος υπερασπιζόμενος την Ορθόδοξη Πίστη!


Ὁ Ἅγιος Λέων Μακέλλης ὁ Μέγας 
Ένας Αυτοκράτορας που έγινε Άγιος υπερασπιζόμενος την Ορθόδοξη Πίστη!Ὁ Ἅγιος αὐτοκράτωρ ἀντέδρασε στὴν προσθήκη «ὁ σταυρωθεὶς δι’ ἡμᾶς» στὸν ὕμνο «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος», ποὺ θεωρήθηκε ὡς κακόδοξη. 

Οἱ σύγχρονοι Ἐπίσκοποι και Ποιμένες δέν ἀντιδροῦν - ἀλλά σιωποῦν - ὄχι σε μια μικρή προσθήκη, ἀλλά στήν κατεδάφιση τῆς Πίστεως ἀπό τους Οἰκουμενιστές, ἀποδεχόμενοι οὐσιαστικά και προλειαίνοντες τόν δρόμο τοῦ Ἀντίχριστου!

Ὁ Ἅγιος Λέων καταγόταν ἀπὸ τὴν Θράκη καὶ βασίλευσε περὶ τὸ 457 μ.Χ. μέχρι τὸ 474 μ.Χ. Διαδέχθηκε στὸν θρόνο τοῦ Βυζαντίου τὸν Μαρκιανὸ (450 – 457 μ.Χ.). Ὁ Λέων ὁ Α΄ ἀναγορεύτηκε αὐτοκράτορας στὶς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 457 μ.Χ. στὸ Ἕβδομο, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 

Ἦταν εὐσεβέστατος και προασπίστηκε τήν Ὀρθόδοξη πίστη κατά τῶν αἱρετικῶν.

Στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου οἱ Μονοφυσίτες ἀποκτοῦσαν πάλι σιγά – σιγὰ τὴν παλαιά τους δύναμη, ἕνας πρεσβύτερος, γνωστὸς ὡς Πέτρος ὁ Γναφεύς, εἶχε κατορθώσει νὰ γίνει Πατριάρχης τὸ 469 ἢ 470 μ.Χ., χάρη στὴν ὑποστήριξη τοῦ Ζήνωνος, κόμητος τῶν δομεστίκων, ποὺ στὸ μεταξὺ εἶχε γίνει στρατηλάτης τῆς Ἀνατολῆς καὶ εὐνοοῦσε τοὺς Μονοφυσίτες. 

Ὁ νέος Πατριάρχης Ἀντιοχείας ἄρχισε ἀμέσως τὸν ἀγώνα ἐναντίων τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος. 

Στὸ Τρισάγιο τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Γναφεὺς πρόσθεσε μετὰ τὸ «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος», τὴν φράση «ὁ σταυρωθεῖς δι’ ἡμᾶς». Αὐτὸ θεωρήθηκε ὅτι ἦταν μία νέα ἔκφραση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καὶ ὁ αὐτοκράτορας Λέων καὶ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιος (458–471 μ.Χ.) ἀντέδρασαν. 

Ὁ Γναφεὺς ἐξορίσθηκε στὴ Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου, ὅπου εἶχε περάσει τὰ τελευταῖα του χρόνια ὁ Νεστόριος. Ἀπὸ τὶς 31 Μαρτίου 465 μ.Χ. ἕνα αὐτοκρατορικὸ διάταγμα ὅριζε ὅτι, στὸ ἑξῆς μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐργαστοῦν στὶς κρατικὲς καὶ στὶς δικαστικὲς ὑπηρεσίες. 

Παρ’ ὅλες τὶς δυσκολίες, τὰ μέτρα τοῦ εὐσεβοῦς αὐτοκράτορα ἀπέβλεπαν στὴν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἑνότητα τῆς αὐτοκρατορίας. Κατὰ τὴν παράδοση ἀνήγειρε τὸ ναὸ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ὁ Ἅγιος Λέων κοιμήθηκε ἀπὸ ἀσθένεια στὶς 18 Ἰανουαρίου τοῦ 474 μ.Χ.

1 σχόλιο:

  1. Στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου οἱ Μονοφυσίτες ἀποκτοῦσαν πάλι σιγά – σιγὰ τὴν παλαιά τους δύναμη, ἕνας πρεσβύτερος, γνωστὸς ὡς Πέτρος ὁ Γναφεύς, εἶχε κατορθώσει νὰ γίνει Πατριάρχης τὸ 469 ἢ 470 μ.Χ., χάρη στὴν ὑποστήριξη τοῦ Ζήνωνος, ποὺ εἶχε γίνει στρατηλάτης τῆς Ἀνατολῆς καὶ εὐνοοῦσε τοὺς Μονοφυσίτες…

    Στὸ Τρισάγιο τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Γναφεὺς πρόσθεσε μετὰ τὸ «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος», τὴν φράση «ὁ σταυρωθεῖς δι’ ἡμᾶς». Αὐτὸ θεωρήθηκε ὅτι ἦταν μία νέα ἔκφραση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καὶ ὁi αὐτοκράτορες Λέων Μακέλλης καὶ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιος (458–471 μ.Χ.) ἀντέδρασαν…

    Οἱ σύγχρονοι Ἐπίσκοποι και Ποιμένες δέν ἀντιδροῦν - ἀλλά σιωποῦν - ὄχι σε μια μικρή προσθήκη, ἀλλά στήν κατεδάφιση τῆς Πίστεως ἀπό τους Οἰκουμενιστές, ἀποδεχόμενοι οὐσιαστικά και προλειαίνοντες τόν δρόμο τοῦ Ἀντίχριστου!...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...