Παρασκευή 3 Μαΐου 2019

Ποιόν ὑπερασπίζεις;...

Ποιόν ὑπερασπίζεις;
Οσίου γέροντος Αρσενίου Μπόκα

Ὅταν πηγαίνης στήν ἐξομολόγησι, βάλε τόν ἑαυτό σου στήν ζυγα­ριά τῆς συνειδήσεώς σου, τῆς σοβαρότητος, τῆς εὐθύνης, τῆς εἰλικρινείας σου καί λέγε:

Ποιόν ὑπερασπίζεις;...

- Τόν παλαιό ἄνθρωπο ἤ τόν Νέο πού ἦλθε ἀπό τόν οὐρανό τόν Ὁποῖον ἐνδυθήκαμε, δι᾿ Αὐτοῦ ἀναγεννηθήκαμε, Τόν ὁμολογοῦμε, Τόν ζοῦμε μ᾿ ἕνα ἄλλο τρόπο ὑπάρξεως, μέ τήν ἀρετή τῆς διακρίσεως καί μέ τήν συμβουλή;... 

- Τόν Νέο Ἄνθρωπο πού ἦλθε ἀπό τόν οὐρανό νά μᾶς βοηθήση, νά μᾶς δεχθῆ, νά μᾶς θρέψη, νά μᾶς ἀναθρέψη, νά μᾶς μεταφέρη σ᾿ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο ὑπάρξεως, ἤ αὐτόν πού σέ τραβᾶ σίγουρα στόν θάνατο;... 

Ποιόν ὑπερασπίζεις;
Από το βιβλίο: «Πνευματικά Μαργαριτάρια»
Οσίου γέροντος Αρσενίου Μπόκα, 
Ρουμάνου Ιερομονάχου 
(1910-1989).
Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...