Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Προγαμιαίες σχέσεις - σύμφωνα συμβίωσης - αγάπη

Προγαμιαίες σχέσεις - σύμφωνα συμβίωσης - αγάπη

Είναι οι προγαμιαίες σχέσεις πορνεία;
Μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

Υπάρχουν πολλοί, ενίοτε και καθηγητές Θεολόγοι που διδάσκουν μια πολύ «βολική» και «έξυπνη» θεωρία: Ότι πορνεία είναι μόνο η σαρκική ικανοποίηση που γίνεται έξω από το γάμο με πόρνες και με χρήματα (δηλαδή με πληρωμή). Ενώ όπου υπάρχει αγάπη, όπου υπάρχει ψυχική επαφή, εκεί δεν έχουμε πορνεία. Συνεπώς, ένα ζευγάρι νέων που αγαπιούνται και η σαρκική σχέση του αποτελεί «ολοκλήρωση της αγάπης των», δεν είναι πορνεία και άρα δεν κάνουν αμαρτία.

Το Ευαγγέλιο μόνο την πορνεία και τη μοιχεία απαγορεύει. Δεν απαγορεύει την «ολοκλήρωση της αγάπης» ενός ζευγαριού... Βέβαια η λέξη «πορνεία» στην κυριολεξία σημαίνει την ικανοποίηση των σαρκικών ορέξεων με χρήματα, αφού στην αρχαιότητα ασκούσαν το «επάγγελμα» αυτό γυναίκες αγορασμένες, δηλαδή δούλες.

Όμως εκτός από την κύρια σημασία της, η λέξη πορνεία, είχε ανέκαθεν και τη σημασία της σαρκικής σχέσεως δύο ετερόφυλων προσώπων, χωρίς να υπάρχει χρηματική δοσοληψία.

Μία είναι η νόμιμη συζυγία ανδρός και γυναικός, αυτή που γίνεται με την ευλογία του Μυστηρίου του γάμου. Κάθε πράξη που γίνεται έξω από το Μυστήριο του γάμου χαρακτηρίζεται ως πορνεία ή μοιχεία και καμία διάκριση δεν γίνεται αν συμβαίνει με αμοιβή ή εξ αγάπης...

[Σχόλιο Π. κοινωνίας: Για τις σαρκικές σχέσεις τελείται το ειδικό μυστήριο του γάμου, ώστε αυτές να χάσουν την φθοροποιό ενέργειά τους και να μη εμποδίζουν να αναπτυχθεί στο ζεύγος η τελεία αγάπη. Το μυστήριο του γάμου είναι προαιρετικό, δεν είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι όμως υποχρεωτικό, για οποίον επιθυμεί να έχει σαρκικές σχέσεις και να κοινωνεί. Σαρκικές σχέσεις και Θ. Κοινωνία χωρίς τον εκκλησιαστικό γάμο είναι αδιανόητες. Είναι «κρίμα» και «κατάκριμα». Πολιτικός γάμος και σύμφωνα συμβίωσης, οδηγούν στην ακοινωνησία με Τον Χριστό.]

Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν δικαιώνονται οι προγαμιαίες σχέσεις εφ’ όσον γίνονται μεταξύ δύο προσώπων που αγαπιούνται. Και πουθενά στην Αγία Γραφή δεν θα βρούμε αμνήστευση των σχέσεων αυτών, επειδή απουσιάζει η πληρωμή και γίνεται επίκληση του ερωτικού αισθήματος. 

Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:

1) Η περίπτωση της Σαμαρείτιδος. Είχε τελέσει πέντε νόμιμους γάμους (ο νόμος τότε το επέτρεπε) και τώρα συζεί με ξένον άνδρα, ασφαλώς γιατί «αγαπιούνται». Έχει όμως τη συνείδησή της βαριά, γι’ αυτό και όταν ο Κύριος της λέει να πάει να φωνάξει τον (νόμιμο) άνδρα της, εκείνη του λέει «ουκ έχω άνδρα» για να κρύψει ότι συζεί παρανόμως με άνδρα που δεν είναι νόμιμος σύζυγός της. 

Και ο Κύριος την επιβεβαιώνει, λέγοντας της ότι είπε την αλήθεια, γιατί πέντε άνδρες νυμφέυθηκε και αυτόν που έχει τώρα δεν είναι νόμιμος σύζυγός της. 

Δηλαδή ο Κύριος αρνείται πως η σχέση αυτή είναι νόμιμη και αποδεκτή. 

2) Ο Απόστολος Παύλος ήταν άγαμος. Γράφει λοιπόν για τους άγαμους άνδρες και τις χήρες γυναίκες, ότι θα προτιμούσε και αυτοί να παραμείνουν όπως και αυτός δηλαδή να μην παντρευτούν. Δεν αγνοεί όμως ότι η αγαμία είναι μεν ανώτερη, αλλά όχι και εύκολος δρόμος. Γι’ αυτό προσθέτει: «Αν δεν μπορούν, λόγω της ασθενείας της σάρκας να εγκρατεύονται, τότε καλόν είναι να παντρευτούν». 

Δεν τους είπε να βολευθούν με εξώγαμες σεξουαλικές σχέσεις, βρίσκοντας ο καθένας ή η καθεμιά ένα ταίρι έξω από το γάμο...


Μοναδική διέξοδος ο γάμος. «Μονόδρομος». Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. Ούτε διανοείται ο Παύλος την εύκολη «λύση» των εξ αγάπης σχέσεων γι’ αυτούς που δεν εγκρατεύονται. Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιον διά στόματος Παύλου!... 

3) Και ερχόμαστε στο χωρίο: Α΄ Κορ. Ζ΄ 27-28. «Δέδεσαι γυναικί; Μη ζήτει λύσιν. Λέλυσαι από γυναικός; Μη ζήτει γυναίκα. Εάν δε και γήμης ουχ ήμαρτες». Μια σχέση βλέπει ο Παύλος αναμάρτητη. Αυτή στο γάμο. Ούτε υπαινιγμός υπάρχει για σχέσεις «εξ αγάπης» έξω από το γάμο. 

4) Επίσης ο θείος Παύλος γράφει στην (Α΄ Κορ. 5, 1) επιστολή του. «Όλως ακούεται εν υμίν πορνεία, και τοιάυτη πορνεία, ήτις ουδέ εν τοις έθνεσιν ονομάζεται, ώστε γυναίκα τινά του πατρός έχειν». Ο άνθρωπος για τον οποίον ομιλεί ο Παύλος δεν εσκέπτετο πορνεία, απλώς συζούσε με τη μητριά του και προφανώς ο δεσμός του ήταν «εξ αγάπης». Δεν συζεί με χρήματα.

Και όμως για τον Παύλο η αθέμιτος αυτή συζυγία ήταν πορνεία. 

Οι επινοήσεις αυτές οδηγούν σε Άτυπον πολυγαμία.

Γιατί είναι αυτονόητο ότι, όταν οι χριστιανές νέες διαφωνήσουν αργότερα με το πρόσωπο που αγαπούν σήμερα και με το οποίο «ολοκληρώνουν την αγάπη τους», δεν εμποδίζονται να το αντικαταστήσουν με άλλο. Κι αν και με εκείνο διαφωνήσουν και χωρισθούν, θα αναζητήσουν την «αγάπη» τρίτου, μετά τέταρτου, πέμπτου κ.ο.κ. μέχρις ότου «κάπου, κάποτε, με κάποιον» καταλήξουν σε γάμο.

Το ίδιο θα πράττουν και οι χριστιανοί νέοι. Όλα αυτά είναι αναμάρτητα!, γιατί γίνονται… «εξ αγάπης» και όχι με χρήματα; Ωραίος Χριστιανισμός! «Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος».

Αυτές είναι οι θέσεις του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Ας μη μας πλανά ο Διάβολος. Ας μη απατούμε τον εαυτό μας. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι. «Τις καθαρός από ρύπου…»; Ας προσφέρουμε όμως την αμαρτωλότητά μας με ταπείνωση στο Θεό με τη μορφή της μετάνοιας. Μη καθησυχάζουμε και ναρκώνουμε τη συνείδηση μας λέγοντας ότι οι προγαμιαίες σχέσεις δεν είναι αμαρτία. 

Ότι είμαστε αδύναμοι, ναι...

Ότι παρασυρθήκαμε, ναι... 

Όχι όμως ότι δεν είναι αμαρτία, δεν είναι πορνεία...

Αδελφοί, «στώμεν καλώς∙ στώμεν μετά φόβου»! Είτε είμαστε Επίσκοποι, κληρικοί, πνευματικοί, θεολόγοι, λαϊκοί. Ο Χριστός δεν εμπαίζεται. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής: «Εν εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί∙ έσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι… ακρατείς… φιλήδονοι μάλλον ή φιλόθεοι» (Β’ Τιμ. 3, 1) 

[Σχόλιο αδελφού θεολόγου: Ο έρωτας δεν είναι κάτι κακό, αλλά δώρο του Θεού. Η Εκκλησία αγαπά και δέχεται όλα τα παιδιά της όπως και αν είναι, όχι όμως και την αμαρτία. Δείχνει κατανόηση και καταλαβαίνει τις δυσκολίες "των καιρών". Οι πιστοί θα πρέπει να αγωνίζονται, με τη βοήθεια του πνευματικού, να διατηρήσουν την αγνότητα της ψυχής και του σώματος. Και αυτό όχι γιατί η Εκκλησία μισεί τις απολαύσεις (στη συγκεκριμένη περίπτωση τη σεξουαλική επαφή), αλλά γιατί ενεργώντας εκτός γάμου, αρνούνται την προτεραιότητα της ευλογίας και της χάριτος του Θεού.]

Είναι οι προγαμιαίες σχέσεις πορνεία;
† 
Ἀρχιμ. π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου 
Απόσπασμα (σελ. 35-38) από το βιβλίο του π. Γεωργίου Καλπούζου:
«ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», Εκδ. ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ


Σχόλιο Λόγος Φωτός: Και μία ολιγόλογη μα μεστή νοήματος, τρόπον τινά αφηγηματική, περιγραφή από τον μακαριστό πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, που καταδεικνύει την δύναμη και την αξία που έχουν τα μυστήρια της εκκλησίας στη ζωή των ανθρώπων:

«Πέντε λεπτά πριν»...
† Αρχιμ. π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

«Πέντε λεπτά» πριν να ευλογήσει ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα έχουμε «ψωμάκι» και «κρασάκι». Δευτερόλεπτα μετά την ευλογία έχουμε το τεθεωμένο Σώμα και Αίμα του Χριστού.

«Πέντε λεπτά» πριν την βάπτιση είναι βαριά αμαρτία να δώσουμε τη Θεία Κοινωνία σε μη βαπτισμένο. «Πέντε λεπτά» αργότερα η μετάδοση είναι πράξη αγία και επιβεβλημένη.

«Πέντε λεπτά» προ της υπογραφής ενός συμβολαίου αυτό είναι ένα απλό χαρτί. «Πέντε λεπτά» αργότερα είναι δημόσιο έγγραφο με νομικές συνέπειες. Το ίδιο ισχύει και με την υπογραφή διαθήκης που καθορίζει την τύχη μιας τεράστιας περιουσίας.

«Πέντε λεπτά» προ της ορκωμοσίας του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας απλός πολίτης. «Πέντε λεπτά» αργότερα μπορεί να διαλύσει τη Βουλή.

Ακριβώς αυτή είναι η φύση και η δύναμη και η αξία των Μυστηρίων. Να μεταβάλλουν πράγματα, να αλλοιώνουν καταστάσεις, να μεταμορφώνουν γεγονότα, να καθιστούν κάτι αμαρτωλό σε άγιο, κάτι απαγορευμένο σε ευλογημένο!...

Ναι, «Πέντε λεπτά» προ του γάμου δεν επιτρέπεται η σαρκική συνάφεια του ζεύγους. «Πέντε λεπτά» αργότερα επιτρέπεται και είναι και ευλογία!...

«Πέντε λεπτά πριν»...
 Αρχιμ. π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

2 σχόλια:

 1. Ο έρωτας δεν είναι κάτι κακό, αλλά δώρο του Θεού. Η Εκκλησία αγαπά και δέχεται όλα τα παιδιά της όπως και αν είναι, όχι όμως και την αμαρτία. Δείχνει κατανόηση και καταλαβαίνει τις δυσκολίες "των καιρών"...

  Οι πιστοί θα πρέπει να αγωνίζονται, με τη βοήθεια του πνευματικού, να διατηρήσουν την αγνότητα της ψυχής και του σώματος. Και αυτό όχι γιατί η Εκκλησία μισεί τις απολαύσεις...

  (στη συγκεκριμένη περίπτωση τη σεξουαλική επαφή), αλλά γιατί ενεργώντας εκτός γάμου, αρνούνται την προτεραιότητα της ευλογίας και της χάριτος του Θεού...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο έρωτας είναι πάθος αργόσχολης ψυχής, που γεννιέται από την περιέργεια της όρασης. Ο έρωτας εκδηλώνεται ως υπερβολή κάποιας παράλογης επιθυμίας, η οποία γρήγορα γεννιέται στην ψυχή, ωστόσο πολύ αργά σβήνει. Ο έρωτας ανάβει σαν φλόγα μια φορά και καταφλέγει την καρδιά, αλλά δεν σβήνει εύκολα καθότι εξάπτεται από την φαντασία. Μέσω αυτής, αναπαριστά διαρκώς την εικόνα του αγαπημένου προσώπου.

   Όταν ο έρωτας καταλάβει την ψυχή, ο άνθρωπος δεν νοιάζεται ούτε για την τροφή. Όταν ο έρωτας βρει αφρούρητη την ψυχή και την κατακτήσει, την υποδουλώνει, κι ενώ την πείθει να περιφρονήσει όλα τα άλλα, μεταστρέφει όλα τα ενδιαφέροντα της ψυχής να αφορούν πλέον εκείνον. Ο έρωτας παρακινεί τις ψυχές που δεν βαδίζουν με τη λογική, σε πάθος και παραφροσύνη, γιατί η δίχως χαλινάρι φαντασία τους, διατηρεί τη φλόγα που διαφθείρει τον νου. Ο έρωτας όταν αγγίζει μυαλωμένη ψυχή, σβήνει πριν διαφθείρει τον νου, γιατί η αυτή η ψυχή είναι κύρια του εαυτού της και δεν αφήνεται να σύρεται από την φαντασία.

   Ο έρωτας καταλαμβάνει τις ψυχές που είναι άδειες από θείο έρωτα και πλήττουν μέσα στη μοναξιά τους. Η καρδιά, αφού έχει πλασθεί για να ερωτεύεται, δεν μπορεί να μείνει απαθής προς τον κοσμικό έρωτα, αν πρώτα δεν έχει πληγωθεί και κατακυριευθεί από τον θείο έρωτα. Ο ανθρώπινος έρωτας δεν μπορεί να κυριεύσει τις καρδιές που έχουν τρωθεί από τον θείο έρωτα, γιατί ο θείος έρωτας έχει γεμίσει κάθε πόθο και τίποτα δεν άφησε κενό.

   Ο Πλούταρχος λέει για τον έρωτα ότι: «Θηρίο που κατασπαράσσει την καρδιά, καθόσον έχει νύχια και δόντια, δηλαδή την καχυποψία και τη ζήλια. Τα πάθη των ερωτευμένων είναι τα εξής: ενώ αγαπούν, παράλληλα μπορεί να μισούν. Τον ίδιο που ποθούν όταν είναι απών, τρέμουν παρόντα. Κολακεύουν, ειρωνεύονται, πεθαίνουν πριν την ώρα τους, μπορούν να σκοτώσουν, εύχονται να μην είχαν αγαπήσει, αλλά δεν θέλουν να πάψουν και να αγαπούν. Ενώ θέλουν να κυριαρχούν πάνω του, υπομένουν τα πάντα απ΄ αυτόν. Αυτό γίνεται αιτία, το πάθος να το διαδέχεται η μανία».

   Πηγή: Αγίου Νεκταρίου “ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ” ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

   Διαγραφή

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...