Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Η Αλήθεια...«Όταν αναζητείται η αιωνία αλήθεια, είναι εσφαλμένη η ερώτησις:

«Τι είναι Αλήθεια»

Το ερώτημα πρέπει να τεθεί ως εξής: 

«Ποιος είναι η Αλήθεια»

Διότι η αλήθεια δύναται να είναι μόνον πρόσωπον 
και μάλιστα Θείον Πρόσωπον και όχι πράγμα· 

μόνον ο Δημιουργός Θεός και όχι δημιούργημα. 

Ο Θεάνθρωπος απαντά: «Εγώ ειμί η Αλήθεια» (Ιωάν. 14, 6), 

αλλά μόνον εις εκείνον ο οποίος με όλην την καρδίαν, 
με όλην την ψυχήν, με όλον το είναι του, 

δια προσευχής και δακρύων, δια νηστείας 
και αγρυπνίας, δια αναστεναγμών και οδυρμών, 

ερωτά: «Ποιος είναι η Αλήθεια»

Μόνον οι ηγιασμένοι δια της αιωνίου Αλήθειας είναι οι αληθώς φωτισμένοι, 
διότι η Αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο (Ιωάν. 1, 17). 

Άνευ Αυτού και εκτός Αυτού δεν υπάρχει Αλήθεια 
και ούτε δύναται να υπάρχει... 

Επ’ αυτού θέλετε ένα σχήμα; 

Ιδού: Χριστός – Αλήθεια – Φωτισμός = Αγιασμός. 

Η Αλήθεια δημιουργεί εις την ψυχήν την αγίαν διάθεσιν, 
και από την αγίαν ψυχήν πηγάζουν 
διαρκώς άγιες σκέψεις, άγιες επιθυμίες, 
άγια αισθήματα, άγιες πράξεις...»

Η Αλήθεια...
Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς, 
Άνθρωπος και Θεάνθρωπος, εκδ. Παπαδημητρίου, 
σελ. 67

2 σχόλια:

  1. «Η ορθόδοξη αίσθηση και η ορθόδοξη συνείδηση παραδέχεται και αναγνωρίζει μόνον τους αγίους ως παιδαγωγούς και διδασκάλους και μόνον την αγιότητα ως φωτισμό και ως αληθινή παιδεία. Είναι πολύ βαθειά η πείνα και η δίψα της ψυχής μας. Βαθύτερη από ο,τι νομίζουν πολλοί από τους διανοούμενούς μας. Και κανείς δεν μπορεί να την ικανοποιήσει εκτός του Χριστού και των αγίων Του...» ~ άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. "Η Ορθοδοξία δεν είναι βιβλιοθήκη, την οποία μπορείς να μελετήσεις, αλλά βίωμα το όποιο καλείσαι να ζήσεις.'' ~ Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...