Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Σέβομαι τήν ὕλη καί τήν προσκυνῶ, ὡς κτίσμα γεμάτο θεία ἐνέργεια καί χάρη, ἐπειδή μέσω αὐτῆς συντελέστηκε ἡ σωτηρία μου ~ ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

 Πόσο εἶναι ἁγιασμένος ὁ χῶρος ἐντός τῆς Ἐκκλησίας;
τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ

Ἐπειδή ἔχουμε χάσει τά αὐγά καί τά πασχάλια ὡς πρός τό κατά πόσο εἶναι ἁγιασμένος ὁ χῶρος ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καί μοναδική ἀπό τό στόμα τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ:

«Σέβομαι, λοιπόν, τήν ὕλη καί τή θεωρῶ σάν κάτι ἱερό καί τήν προσκυνῶ, ἐπειδή μέσω αὐτῆς συντελέστηκε ἡ σωτηρία μου· καί τή σέβομαι ὄχι ὡς Θεό, ἀλλά ὡς κτίσμα γεμάτο θεία ἐνέργεια καί χάρη.
  • Πράγματι, δέν εἶναι ὕλη τό ξύλο τοῦ σταυροῦ τό τόσο χαριτωμένο καί μακαριστό;
  • Πράγματι, δέν εἶναι ὕλη τό σεπτό καί ἅγιο ὄρος, ὁ τόπος τοῦ Γολγοθά; 
  • Πράγματι, δέν εἶναι ὕλη ἡ πέτρα πού δώρισε τή ζωή, ὁ ἅγιος τάφος, ἡ πηγή τῆς ἀνάστασής μας;
  • Πράγματι, δέν εἶναι ὕλη ἡ μελάνη καί τά δέρματα τῶν Εὐαγγελίων;
  • Πράγματι, δέν εἶναι ὕλη ἡ ζωογόνα τράπεζα πού μᾶς χορηγεῖ τόν ἄρτο τῆς ζωῆς;
  • Πράγματι, δέν εἶναι ὕλη τό χρυσάφι καί τό ἀσήμι, ἀπό τά ὁποῖα κατασκευάζονται σταυροί καί ἅγιες εἰκόνες καί ποτήρια;
  • Πράγματι, δέν εἶναι ὕλη πάνω ἀπό ὅλα τό σῶμα τοῦ Κυρίου μου καί τό αἷμα Του;
Λοιπόν, ἤ πρέπει νά παύσεις νά σέβεσαι καί νά προσκυνᾶς ὅλα αὐτά ἤ νά παραδεχτεῖς τήν ἐκκλησιαστική παράδοση καί τήν προσκύνηση τῶν εἰκόνων τοῦ Θεοῦ καί τῶν φίλων του πού δέχονται ὡς δῶρο πάνω τους τό θεῖο πνεῦμα».

 Πόσο εἶναι ἁγιασμένος ὁ χῶρος ἐντός τῆς Ἐκκλησίας;
τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Δαμασκηνοῦ

(Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Πρός τούς διαβάλλοντας τάς ἁγίας εἰκόνας 2, 14
μτφρ. Ν. Ματσούκα, ἔκδ. Πουρνάρα, Θεσ/νίκη 1988 σ. 277-79.)


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Ἐν ὄψει τῆς δοκιμασίας πού διέρχεται ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τή λοιμική 
ἀσθένεια τοῦ λεγομένου "κορονοϊοῦ.

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τή Δευτέρα 23/3 καί ὥρα 19:00 
στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου,
θά τελεσθεῖ παράκληση μετά σχετικῆς 
ἀναφορᾶς στό καυτό αὐτό θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...