Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

«Ἔχουσιν οὗτοι τούς οἴκους, ἡμεῖς τόν ἔνοικον»... ~ Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος


«Πήραν τους ναούς, εμείς όμως έχομε αυτόν που κατοικεί στον ναό, και κατοικεί μέσα μας».

πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου

«Δεν ξέρω τι μέρες έρχονται. Επιμένω πάρα πολύ. Μην νομίσετε ότι θα διακοπεί η λατρεία του Θεού. Όπως συνέβη στην Κωνσταντινούπολη κάποτε, όταν οι αρειανοί κατέλαβαν όλους τους ναούς, και δεν είχε μείνει παρά μόνο ένας ναΐσκος. Αυτός της Αγίας Αναστασίας...

Τότε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εκφώνησε εκείνον τον περίφημο θεολογικό λόγο (Λόγος λγ’, "Προς Αρειανούς, και εις εαυτόν", παράγραφος ιε') περί θεότητος του Ιησού Χριστού, και είπε την περίφημη εκείνη φράση: «Ἔχουσιν οὗτοι τούς οἴκους, ἡμεῖς τόν ἔνοικον.»

«Ἔχουσιν οὗτοι τοὺς οἴκους, ἡμεῖς τὸν ἔνοικον· 

οὗτοι τοὺς ναοὺς, ἡμεῖς τὸν Θεόν· 

καὶ τὸ ναοί γενέσθαι Θεοῦ ζῶντος καὶ ζῶντες, 

ἱερεῖα ἔμψυχα, ὁλοκαυτώματα λογικὰ, 

θύματα τέλεια, θεοί διὰ Τρίαδος προσκυνουμένης. 

Οὗτοι δήμους, ἡμεῖς ἀγγέλους·

οὗτοι θράσος, πίστιν ἡμεῖς·

οὗτοι τὸ ἀπειλεῖν, ἡμεῖς τὸ προσεύχεσθαι·

οὗτοι τὸ βάλλειν, ἡμεῖς τὸ φέρειν·

οὗτοι χρυσὸν καὶ ἄργυρον,

ἡμεῖς λόγον κεκαθαρμένον»...


Είδατε; Είναι το πνεύμα του αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Είναι το πνεύμα του αγίου αποστόλου Παύλου. Είναι το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τους πήραν τους ναούς, αλλά αυτά όλα είναι σχήματα του παρόντος αιώνος. Πήραν τους ναούς, εμείς όμως έχομε αυτόν που κατοικεί στον ναό, και κατοικεί μέσα μας.

Αυτοί πήρανε… πήρανε… τα ντουβάρια. Τίποτε άλλο.

Βλέπετε, λοιπόν;...

Εμείς οι Έλληνες θεωρήσαμε μεγάλη συμφορά όταν χάσαμε την Αγία Σοφία. Ιδού. Ώδε η Αγία Σοφία. Δεν έχουμε βέβαια εκείνον τον ναόν. Ποιος δεν θα ήθελε να τον έχει!...

Τι θα λέγαμε όμως; Ότι θα στερηθούμε την Θεία Λειτουργία, επειδή χάσαμε τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη;...

Κι αν δεν είναι ο ναός αυτός, θα είναι μια παράγκα.

Κι αν δεν είναι μία παράγκα, θα είναι μια κατακόμβη, ένα δωμάτιο... 

Και αν δεν υπάρχει ούτε αυτό: Το δάσος!...

Η νύχτα, που θα σκεπάζει με τα πέπλα της, για να μη φαίνονται εκείνοι που λατρεύουν τον Θεό... 

Δεν μας εμποδίζει τίποτα να λατρεύουμε τον Θεό!

Επιμένω πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Δεν ξέρω τι μέρες έρχονται. Επιμένω πάρα πολύ...

Μη νομίσετε ότι θα διακοπεί η λατρεία του Θεού.

Μη νομίσετε ότι θα διακοπεί ο λόγος του Θεού. O εμφανής θα διακοπεί, αναμφισβήτητα, αλλά ο κρυφός δεν θα διακοπεί ποτέ.

Μη νομίσετε, πως θα διακοπεί η πίστη μας, μην το νομίσετε ποτέ αυτό!

Ποτέ, ποτέ...

Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ριζωμένος μέσα στις ανθρώπινες καρδιές, και ό,τι κι αν επικρατεί, ο λόγος του Θεού πάντοτε καρποφορεί»....

Απομαγνητοφώνηση: Φαίη.

«Ἔχουσιν οὗτοι τοὺς οἴκους, ἡμεῖς τὸν ἔνοικον».
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πηγή: Τάς Θύρας

«Τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, 

ἧς ἤκουσα παρὰ τῶν θείων λογίων, 

ἣν ἐδιδάχθην παρὰ τῶν ἁγίων Πατέρων, 

ἣν ἐδίδαξα κατὰ πάντα καιρὸν ὁμοίως, 

οὐ συμμορφούμενος τοῖς καιροῖς, 

καὶ διδάσκων οὐ παύσομαι, μεθ' ἧς ἐγεννήθην, 

καὶ ᾗ συναπέρχομαι»...

(Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Παράγραφος ΙΕ')

Άγιε του Θεού πρέσβευε στον ηγαπημένο σου Χριστό, που τόσο αγάπησες 
και πόθησες στην επίγεια ζωή σου, για όλο τον ορθόδοξο κόσμο 
τον απανταχού διωκόμενο. Ενίσχυσε την πίστη μας και 
στερέωσε την ελπίδα στην καρδιά μας, για να μην 
αρνηθούμε τον Χριστό, τώρα που τα σύννεφα του 
Αντιχρίστου πυκνώνουν... 

Σχόλιο Λόγος Φωτός: Όταν ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι έχουμε μέσα μας τον Ένοικον, εννοεί ότι έχουμε τον ίδιον τον Χριστό. Και πώς έρχεται ο Χριστός μέσα μας; Μας λέει ο απόστολος Παύλος ότι πραγματικός χριστιανός είναι αυτός που έχει ένοικο μες την καρδιά του τον ίδιον τον Χριστό.

Καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει στοὺς Ἐφεσίους ἔτσι: «Γιὰ τοῦτο λυγίζω τὰ γόνατά μου ἐμπρὸς στὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ· νὰ δώσει νὰ κραταιωθεῖτε μὲ τὸ Πνεῦμα Του στὸν μέσα ἄνθρωπο, γιὰ νὰ κατοικήσει ὁ Χριστὸς μὲ τὸ Πνεῦμα Του μέσα στὴν καρδιὰ σας»

Τί θὰ μποροῦσε νὰ γίνει σαφέστερο ἀπὸ τὴ μαρτυρία αὐτή; Σὲ ἄλλο σημεῖο λέει: «Τραγουδώντας καὶ ψάλλοντας στὸν Κύριο μέσα στὴν καρδιὰ σας». Ἀκοῦς; Μέσα στὴν καρδιὰ λέει.

Ἀλλὰ τοῦτο τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ κορυφαῖος Πέτρος, λέγοντας: «Ὥσπου νὰ φέξει ἡ μέρα καὶ ὁ αὐγερινὸς ἀνατείλει στὶς καρδιὲς σας».

Ὅτι τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ κάθε εὐσεβή, τὸ διδάσκει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο.

Ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει τόν τρόπο ζωῆς ὥστε νά γίνουμε ἀληθινά μακάριοι, μετέχοντας στή δική Του ἄπειρη μακαριότητα. Ὁ τρόπος εἶναι ἡ μίμηση τῆς δικῆς Του ζωῆς καί ἡ ἕνωσή μας μαζί Του, ἡ ἕνωση τοῦ νοῦ μας, ἡ ἕνωση τῆς καρδιᾶς μας μέ Αὐτόν.

Γιά νά ἑνωθεῖ ὁ νοῦς μας, ἡ καρδιά μας μαζί Του θά πρέπει νά εἶναι καθαρά. Γιά νά καθαρισθοῦν θά πρέπει νά τά καθαρίσει ὁ Κύριος μέ τήν Χάρη Του.

Ἡ Θεία Χάρη μᾶς ἔχει δοθεῖ δωρεάν κατά τό Βάπτισμά μας, ἀλλά στούς περισσότερους ἀπό τούς βαπτισμένους παραμένει ἀνενεργή, θαμμένη κάτω ἀπό τά πάθη, στό βάθος τῆς καρδιᾶς.

Ὁ ἄνθρωπος πού θέλει νά καθαρισθεῖ θά πρέπει νά εἰσέλθει στήν καρδιά του, καί νά ἐπανεύρει- ἐπανανακαλύψει αὐτήν τήν κρυμμένη Θεία Χάρη. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...