Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Ο φόβος ως υπερ-εργαλείο χειρισμού των κοινωνιών...

Ο ΦΟΒΟΣ ΩΣ ΥΠΕΡ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πατρός Πορφυρίου Αλεξάνδρου

Ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τρισυπόστατος.

Ὑπάρχει ὁ ἀνώτερος ἐγκέφαλος (φλοιός) ὅπου διεκπεραιώνονται οἱ «λεπτές» λειτουργίες σκέψης καί αἰσθήματος, τό Βασίλειο τῆς Λογικῆς καί τοῦ Ἰδεαλισμοῦ.

Ὑπάρχει ὁ διάμεσος ἐγκέφαλος (μεσεγκέφαλος), τό κέντρο τῶν πιό ἁπλῶν νοητικῶν καί συναισθηματικῶν διεργασιῶν, τοῦ μίσους, τῆς ζήλειας, τῆς ἀγάπης, τῶν αἰσθήσεων καί τῶν αἰσθητηρίων.

Καί ὑπάρχει καί ὁ ἑρπετοειδής ἐγκέφαλος (προμήκης μυελός), ὅπου ὑπάρχουν οἱ ἀρχέγονοι αἰσθητήρες τῶν βασικῶν ἐνστίκτων, σέ ζωώδες ἐπίπεδο: γιά παράδειγμα ὁ συναγερμός τοῦ ὅποιου κινδύνου καί ὁ κτηνώδης φόβος, ἐδῶ ἑδράζονται καί ἀφετηριοποιοῦνται.

Τί σημαίνει «κτηνώδης φόβος»;...

Εἶναι ὁ φόβος πού νιώθει ὁ χοῖρος, ὅταν τόν κεντάει ὁ χοιροτρόφος μέ τήν ἡλεκτροφόρο ράβδο χειραγώγησης -καί μέσα στόν τρελλό του αὐτό φόβο, εἶναι πρόθυμος νά πάη ὅπου ὁ παντοδύναμος χοιροτρόφος-χειραγωγός τόν ὁδηγεῖ.

Ἀκόμη καί στό σφακτήριο...

Ἀναζητοῦσε ἡ Νέα Τάξη μετά μανίας, αὐτήν τήν πολυπόθητον ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟ ΡΑΒΔΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ, αὐτό τό παντοδύναμο ὑπερ-ἐργαλεῖο, πού θά τῆς ἔλυνε τά χέρια στήν καθοδήγηση τῶν κοινωνιῶν.

Προετοίμασε τό πεδίο, κατ᾽ ἀρχην ἀγελαιοποιώντας τίς κοινωνίες, ἐξαφανίζοντας τίς ἐθνικές, ἰδεολογικές, καί ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ διαφορές, ὥστε νά ἔχη ΜΙΑ καί ΕΝΙΑΙΑ μάζα νά κατευθύνη.

Πῶς τό κατάφερε; Ἐξαχρείωση τῶν ἠθῶν, κατακρημνισμός τῶν ἰδεῶν καί τῶν συμβόλων, οἰκουμενοποίηση τῆς θρησκείας, διασπορά τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, καθολική οἰκονομική κρίση, μέ ἕνα λόγο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.

Ἐν τέλει, εἶχε στά χέρια της τήν ΑΓΕΛΗ.

Ἔμενε τό ἡλεκτρικό ραβδί...

Αὐτόν ἀκριβῶς τόν ρόλο, ἦλθε νἀ ἐκπληρώση ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Sars-CoV19.

Κυττάξτε πῶς, ἀρχίζοντας ἀπό τόν ἀνώτερο ἐγκέφαλο τῶν ἀνθρώπων κατέστρεψε τόν ἰδεαλισμό, ἐν συνεχείᾳ προχωρώντας στόν μεσεγκέφαλο ἑνοποίησε τόν τρόπο σκέψης καί ἀντίδρασης καί τέλος, φθάνοντας στόν ἑρπετοειδή ἐγκέφαλο ἔθεσε σέ συναγερμό τόν κτηνώδη φόβο τῆς ἐπιβίωσης!

Πλέον ὡς γαλαντόμος καί πολύπειρος χοιροτρόφος, καθοδηγεῖ τήν ἀγέλη τῶν χοίρων, ὄπου θέλη, ὅπως θέλη: κιβωτισμένος περιορισμός, ἀποξένωση, ἀπέχθεια τοῦ πλησίον, αὑτάρεσκη περιχαράκωση, ἔλεγχος τοῦ χρήματος και τῶν ἀγαθῶν καί τέλος...
Σᾶς φύλαξα τό καλύτερο γιά τό τέλος...

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΕΙΝ!...

Τό καταλάβαμε καλά;

Ὄμορφα, βολικά, ἀναίμακτα, σάν νά γλιστρήσαμε μέσα σέ βαζελίνη, ξυπνήσαμε ἕνα πρωί τοῦ Μαρτίου 2020 καί εἴμαστε πλέον ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ!...

Εἴμαστε, ζοῦμε, σκεπτόμεθα, κινούμεθα, ΥΠΑΚΟΥΟΥΜΕ, ΣΑΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΚΕΝΤΩΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΙ!...

Καί μέσα σέ αὐτήν τήν γενική γουρουνοποίηση, ἐκδιώξαμε καί τόν Θεό, ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΔΥΝΑΜΕΝΟ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΗ, Τόν ἐκδιώξαμε στά Οὐράνια Δώματα, Τόν ἀπομονώσαμε, κλείσαμε τίς θύρες τῶν Ναῶν Του, γιά νά μήν μᾶς ...κολλήση!...

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗ Ο ΘΕΟΣ, ΤΟΝ ΔΙΩΞΑΜΕ!!!

Καί μάλιστα μέ φαρδιά πλατειά τήν τζίφρα τῶν Κληρικῶν Του!...

Συνειδητοποιοῦμε τί κάναμε;...

Πάντοτε στήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, τοὒ Ἔθνους μας, τοῦ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΣ!... 

Στίς στιγμές τῆς ἀνάγκης ΓΕΜΙΖΑΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΑΝ!...

Φιμώσαμε τήν μεσίτρια τοῦ Γένους τῶν Ἀνθρώπων, τήν Μάνα τήν Γλυκειά, τήν Παναγία μας, καθώς ἐσίγησαν ΑΠΑΙΣΙΑ οἱ Ναοί τά Παρασκευιάτικα δειλινά τῆς Τεσσαρακοστῆς, αὐτά τά δειλινά πού τόσο γλαφυρά ὕμνησε ὁ Παπαδιαμάντης μας, ἐσίγησαν οἱ Χαιρετισμοί τῆς ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ!...

Ἐσίγησε ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, τόν ὁποῖον οἱ πρόγονοί μας ἀφιέρωσαν στήν Παναγία μας... 

Πότε; Σέ στιγμή χαρᾶς;...

Ὄχι! Σέ στιγμή ἀπειλῆς, ὄχι τυχαίας ἀπειλῆς, ἀλλά θανάτου πικροῦ, ὄχι τοῦ  πιθανολογούμενου κατά ποσοστό 2% (...) ἀλλά, τοῦ ΒΕΒΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (πνευματικού θανάτου της ψυχής)!... 

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ;...

Ο ΦΟΒΟΣ ΩΣ ΥΠΕΡ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
πατρός Πορφυρίου Αλεξάνδρου

Απόσπασμα κείμενο του πατρός Αλεξάνδρου
που βρίσκεται δημοσιευμένο στο διαδίκτυο.


{Η Ἐκκλησία δέν δεσμεύεται ἀπό κανέναν στό νά λέγη τήν ἀλήθεια, οὔτε καί ἀπό τόν νόμο... Κατά τήν διάρκεια τῆς εἰδωλολατρικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες, καί οἱ Μάρτυρες, θυσία­σαν τήν ζωή τους γιατί δέν ἤθελαν νά ἐφαρμόσουν τούς νόμους τοῦ Κράτους, πού εἶναι ἀντίθετοι μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ...} 

~ Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος

''Απειλείται, όχι μόνο η Πίστη, αλλά και το ίδιο το Έθνος. Η ενότητα του Έθνους είναι ο εκκλησιαστικός χώρος. Είναι μόνιμη προσπάθεια της Ευρώπης, να διαλυθεί ο Ελληνισμός...Υπάρχει άσπονδο μίσος, από τη μεριά της φραγκικής και τευτονικής Ευρώπης εναντίον της Ορθοδοξίας, επειδή είναι το μόνο διαφοροποιητικό στοιχείο του Έθνους μας από τη Δύση...''

~ άγιος πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός

''Από τώρα και στο εξής, το πρόβλημα θα είναι οι Δεσποτάδες μας. Ποιά πίστη έχουν...''

~ π. Ιωάννης Ρωμανίδης †

Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός... Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος.. (...) ''Τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος, για να παιδαγωγηθεί...''

~ Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

"Σχεδιάζεται μια παγκοσμιοποίησις όχι μόνο χωρίς Χριστό αλλά και κατά του Χριστού... Το υπερκράτος, η υπεροικονομία, η υπερθρησκεία δεν θα υπηρετούν τον Χριστό και τον άνθρωπο, ως εικόνα του Θεού, αλλά τον αντίχριστο και όσους προσκυνήσουν τον αντίχριστο...

Σ΄ αυτήν τη παγκοσμιοποίηση, οι διάφοροι θεσμοί θα αφαιρούν τις ελευθερίες των ανθρώπων προκειμένου οι άνθρωποι να γίνουν πιόνια στα χέρια των ισχυρών της γης... Κάτι τέτοιο άρχισε να γίνεται και στην πατρίδα μας, όπου θεσμοί έξωθεν ερχόμενοι επιβάλλονται στον λαό μας..."

~ ο Καθηγούμενος της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχ. Γεώργιος Καψάνης

"Ἂν µᾶς ἒλεγε κανείς αὐτήν τήν "ἐλευθερίαν" ὁπού γευόµαστε, θά περικαλούσαµεν τόν Θεόν, νά µᾶς ἀφήσει εἰς τούς Τούρκους ἂλλα τόσα χρόνια, ὃσο νά γνωρίσουν οἱ ἂνθρωποι

τί θά εἰπεῖ πατρίδα, τί θά εἰπεῖ θρησκεία, τί θά εἰπεῖ φιλότιµο, τί ἀρετή, τί τιµιότης. Εἲθε νά µᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός. Τούτος ο οχτρός είναι χειρότερος απ΄ τον Τούρκο...

Εκείνος ποτέ δε μας τό κρυψε πως μας λογάριαζε για σκλάβους, ενώ τούτος μας ξεγελά πως είμαστε τάχα λεύτεροι, ενώ έχει σκλαβώσει τις ψυχές μας..."

~ στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης και άγιος Κοσμάς Αιτωλός 
400 χρόνια πριν με τη Χάρη του Θεού αποτυπώνουν με ακρίβεια 
την σημερινή πραγματικότητα που βιώνουμε.


"Μεγαλύτερη πράξη εὐθύνης αὐτήν τήν στιγμή, εἶναι ἡ Προσευχή!

Διότι μόνο μιά ἀνώτερη δύναμη, μπορεῖ νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τό κακόηθες μελάνωμα τῆς Νέας Τάξης καί τά παράγωγα αὐτῆς, μικρόβια, ἰούς, μολύνσεις, λοιμώξεις, ἐπιδημίες καί ὅ,τι ἄλλο συνιστᾶ τήν ἡλεκτροφόρο ράβδο χειραγώγησής τους!

Μόνον ὁ Θεός, μπορεῖ νά παρηγορήση, νά προστατεύση καί ἐν τέλει νά θεραπεύση!

Αὐτόν τόν Θεόν τόν Μέγα, τόν Ἱατρό καί Ἐλεήμονα, δέν θά τόν βγάλω ἀπό τήν ζωή μου οὔτε καί θά Τοῦ κλείσω τίς πόρτες, γιά ὅσο ζῶ καί ἀναπνέω, ὅσους ἐπιδέξιους φετφάδες (*φετφάς= διάταγμα) καί ἄν μοῦ παρουσιάσουν, ἈΜΗΝ!..."

~ πατήρ Πορφύριος Αλεξάνδρου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...