Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Ὁμολογεῖν μέν τήν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, μή ἀποκρύπτειν δέ τήν τοῦ Θεοῦ ἀλήθειαν!....


«Πολλοί ἐσμεν οἱ λέγοντες, ὀλίγοι δέ οἱ ποιοῦντες. ἀλλ᾿ οὖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ οὐδείς ὤφειλε νοθεύειν διά τήν ἰδίαν ἀμέλειαν· ἀλλ᾿ ὁμολογεῖν μέν τήν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, μή ἀποκρύπτειν δέ τήν τοῦ Θεοῦ ἀλήθειαν· ἵνα μή ὑπόδικοι γενώμεθα, μετά τῆς τῶν ἐντολῶν παραβάσεως, καί τῆς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ παρεξηγήσεως». 

(Περί άγάπης, έκατ. δ', παράγρ. πε'). 

Πολλοί είναι αυτοί που λέγουν, λίγοι αυτοί που εφαρμόζουν. Αλλά όμως τον λόγο του Θεού κανείς δεν επιτρέπεται να αλλοιώνει εξ αιτίας της προσωπικής του αμέλειας. Αλλά οφείλει να ομολογεί την αλήθεια του Θεού, κι ας είναι πνευματικά ασθενής, και να μην την κρύβει. Για να μη γίνουμε υπόλογοι, εκτός της παραβάσεως των εντολών, και για την αλλοίωση του λόγου του Θεού.

Ὁμολογεῖν μέν τήν ἑαυτοῦ  ἀσθένειαν, μή ἀποκρύπτειν 
δέ τήν τοῦ Θεοῦ ἀλήθειαν!....
Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share this

Εναλλακτικές αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...